All posts by taothai

ทางนี้ก็ต้องการแบบนี้หละครับ

รักษาสิว ทางนี้ก็ต้องการแบบนี้หละครับ ทางที่ว่าผมจะต้องการให้เพื่อน ๆ คุณออกแบบที่ต้องการมากกว่าไหมอิอิ เพื่อน ๆ ครับ ผมเองได้สอบถามเพื่อน ๆ มาเองโดยตลอดว่าเพื่อน ๆ จะต้องการเงินทองมากมายเพียงไหน ก็บอกมาได้เลยครับ ผมเองก็ต้องการเท่านี้เอง รักษาสิว

มันจริง ๆนะครับที่เขาบอกตัวเอง ครีมรักษาสิว

มันจริง ๆ นะครับ ที่เขาบอกตัวเองมาโดยเสมอ ๆ ว่า เขาจะเปลี่ยนตัวเองมาโดยตลอดว่า ครีมรักษาสิว ที่ผ่านมานี้จะหาทางออกเพื่ออะไรกัน ทางนี้ที่ผมเองได้บอกมาคิดว่า จะหายได้ ก็ตามที่น้อง ๆ บอกหละครับ  ทางนี้เพื่อทางสังคมจริง ๆนะครับ ครีมรักษาสิว

มีจริง ๆ บนโลกใบนี้ คือ ครีมรักษาสิว

มีจริง ๆ บนโลกใบจริง ๆ เลย อิอิ เราว่ามีจริง ๆ เลยนะครับ ทางเพือ่น ๆ จะต้องการแบบไหน ทางเราก็สามารถผลิตออกมาได้อย่างที่เพื่อน ๆต้องการ เราจะหาทางออกเพื่ออะไรก็ตามแต่นะครับ เราสองคนก็เดินทาง ออกมาเพื่อสิ่งที่ต้องการมากกว่าไหมอิอิมาตามน่าจะอ่านได้เลย เพื่อน ๆ มาตามที่นี่เลยครับ ครีมรักษาสิว