รักษาสิว เป็นทางนะครับอยากจะให้อ่านนะครับ

รักษาสิว อยากจะให้อ่านนะครับ ที่ผ่านมานี้ผปมได้เขัยนบทความหลาย ๆครั้งหลาย ๆ คนไม่สนใจเลย จะบอกว่าสิวหายได้ มันไม่มีทางหายได้เลย จะต้องการมาแบบนี้ หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เราไม่มีคามสุขเลย จะมาวันนี้หรือว่าวันไหน เราไม่คิดว่าจะต้องการที่สุดเลย รักษาสิว

ผมคิดว่า สิวผด มันต้อง หายได้

รักษาสิวผด ผมคิดว่ามันจะต้องหายได้ มันจะต้องผิวเกิดมาขึ้นได้ดีกว่านี้ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างแน่นอน ผมเองจะต้องหาสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นอย่างนี้ อย่างแน่นอน ผมเองได้เขียนบทความต่าง ๆ มันไม่คิดว่า จะมาว่าบบนี้เลย จะต้องการแบบนี้ รักษาสิวผด