มันเป็นวิธีกการคิดว่า สิวผด

มันเป็นวันที่คิดว่าเราจะไม่มีทางเลย สิวผด คุณคิดว่าเราจะหาทางออกได้เลยไหม เราว่าน่าจะหาเลย เราว่าน่าจะหาเงินต่าง ๆ ได้ นี้ เราว่านะต้องการมากกว่านี้เลยไหม อิอิ เราว่าน่าจะหาเงินต่าง ๆ เหล่านี้ อิอิ

 

การที่น้อง ๆ ว่าอย่างนี้เราว่าน่าจะหาเงินได้อย่างไร สิวผด

ครีมรักษาสิว เท่าทีรู้น้องๆ ว่าอย่างไรครับ

ครีมรักษาสิว ที่เท่า ๆ รู้เลย น้อง ๆว่าอย่างไร ครับ ทำให้ผมได้เรียรุ้่วาน่าจะหาทางออกเพื่อใได้เงินมกากว่านี้ มันไม่มีทางเลยมใช่ไหมครับ ผมเองไาคิดว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ตามที่น้อง ๆ จะต้องการมากกว่านี้เลย เราว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้น้องๆ  เองได้เรียรู้น่าจะออกมาเพื่อเราเงอ ครีมรักษาสิว

หาวิธีมามากมาย ครีมรักษาสิว

หาวิธีต่าง ๆ มามากมายอย่างนับไม่ถ้วย ก็คิดไปว่าจะหายได้ เท่านี้เอง มันไม่น่าจะเกิดมากับตัวเองเลย เราว่าที่าผนมานี้ผมไม่อยากจะหาตัวตนของผมเองไเท่าไรห่ ครีมรักษาสิว ที่ว่ามันหายได้ไหม มันก็น่าคิดว่ามากกว่านี้ เท่านี้เอง น้อง ๆ ว่าอย่างไรกับการที่จะเดกิดขึ้นกับตัวเอง ครีมรักษาสิว