เราได้ได้ไหาตัวแทนที่รักจริง ๆ เลย สิวผด

เราได้หาตัวแทนที่รักเราจริงๆเลยนะครับ มันไม่ออกมาเองหรือว่าเขาเองได้ ทำตามที่ต้องการไหม เหมือนกับที่ผมเองได้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้ได้ การเรียนรุ้ว่าตัวเองต้องการเท่านี้เลย เราว่า เราจะหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามนี้เลยไหม สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>