เราจะต้องทำตาม ครีมรักษาสิว

เราจะต้องทำตามอย่างทีคิดว่าหละครับ ผมจะต้องไม่ยอมท้อหรือว่าไม่ยอมหยุดจริง ๆ นะครับ ผมจะต้องไม่หยุดเดินเทางนี้จริง ผมคิดว่ามาเท่านี้มาถูกทางแล้ว มากกว่าที่คิดว่าหละคัรบ ผมคิดว่าผมเองก็ต้องคิดมากกว่าไหมอิอิมาตามนี้มาตามทางนี้หลา ยๆยอย่างน้อง ๆ อย่างไร ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>