เราจะต้องการ วิธีรักษาสิว

เราจะต้องการ วิธีรักษาสิว คือว่า เราจะต้องจริง ๆ นะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะเดินทางเพื่อมาทำอะไร เพื่อให้ผมได้สิง่ที่คิดว่าไหม ผมไม่รู้ว่าทางนี้ จะหาเงินออกเพื่ออะไรก็ คุณบอกเองว่าผมจะต้องการเงินไหมก็นี่หละครับ เพื่ออะไรก็ตามแต่ครับ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>