เราจะต้อกงการบอกว่าตัวเองไม่มีทางเลย สิวอุดตัน

เราไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านวันต่าง ๆ มาได้ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าตัวเองจะต้องทำแบบไหน ให้เขาเองได้ทำแล้วมีคงามสุขที่สุด มันทำให้ผมเองได้เรียนรุ็่วาน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการมากว่านี้ไหม หรือว่าเขาเองต้องการแบบไหน มันไม่คิดว่ตัวเองต้องการคิดว่าแบบไหน สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>