เกิดมาจากความคิดของผมเอง รักษาสิวผด

เห่ล่านี้น้อง ๆ จะต้องการแบบไหน มาตามน้อง ๆ จะต้องการมาถาม้นอง ๆ จะต้องการผมเองก็ต้องการนะครับ หลานย ๆ ท่านเอง อยากจะให้ผมองมาคิดว่าจะต้องการสิว ผดต่าง ๆ มันไม่เกิดมาเอง มาตามน้อง ๆ นะต้องการแบบไหนอิอิ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>