อยากจะให้ลองอ่านบทความเก่า ๆ นะครับ เจลว่านหางจระเข้

ที่อยากจะให้อ่านเพราะว่าผมเองจะบอกว่าสิวหายได้ มันก็ต้องมาเกิดได้ มันไม่มีทางเลย หรอกว่า สิวหายแล้ว สิวไม่กลับมาอีก มนัเป็นแบบว่า เราไม่คิดว่าแบบนี้ จะมาแบบไหน เราไม่คิดว่าเราทั้งหมดมานี้จะต้องการให้สิวหาย เท่านี้เลย จะ อิอิ  มาตามนี้เลย ฃเจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>