สิวผด หายจริง ๆนะคะ

สิวผด ไม่อยากจะเขียนยทความอะไรที่มันยุ่งยากอะไรก็ว่ากันไป ตามประสาของคนที่ม่มีสิวมาก่อน มันเกิดสิวขึ้นมาก็หาทางออเพื่อะไร ก็ว่ากันไปจริง ๆน ครับ เป็นแบบนี้ก็หาทางออก ไม่ไดเลย ก็หาทางออกกันเรือ่ย ๆ ไปก็บอกแล้ว ไง ว่าทีนี่หละ ใครใหญ่ ก็คุมได้ทั้งนั้น สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>