วิธีรักษาสิว ทำให้รู้ว่าเขาเองจะต้องการ

วิธีรักษาสิว ทำให้รู้ว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย ผมเองมาคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ว่าเขาเองจะต้องการความสุขแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเอง ทำมห้ผมเองก็ต้องการาความสุขต่าง ๆ มันไม่เกิดมเาองอิอิ เราจะต้องการไหม วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>