รักษาสิวผด ผมามานั่งคิดว่า

รักษาสิวผด เรามานั่งที่บา้นของตัวเองที่สุดเลยนะครับ มานั่งอ่านบทความต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างไรก็ตาม น้อง ๆ จะต้องการมาไหมผมเองจะต้องการมาไหม มันไม่มีทางเกิดมาเองกับตัวเองที่สุดเลย เราจะต้องการไหม รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>