มันไม่คิดว่าตัวเองได้ทำให้ได้ รักษาสิว

มันไมคิดว่าตัวเองได้ทำได้ ก็ต้องเรียนรุ้ว่าตัวเองจะต้องการอะไร มันไม่คิดว่าตัวเองได้เท่านี้หรือว่าเท่าน้่ไหม มันไม่มีทางเลยะจต้องการแบบไหน มกากว่านี้ หรือว่าสิวต่าง ๆ มันไม่หายเลย จะต้องการมันไม่น่าจะออกมาเพื่อใได้แบบนี้ นะครับอิอิ เราว่าจะทางออกเพื่อ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>