ผมอยากจะให้อ่านนะครับ รักษาสิว

รักษาสิว  ผมอายกจะให้เพื่อน ๆ มาลองอ่านนะครับ ทางนี้ผมจะบอกว่าเพื่อน ๆ ครับ ททางนี้ มันไม่มช้ทางของเพื่อน ๆ เลย การที่ผมมานั่งทางนี้ เพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการมากกว่านี้ไหม หรือว่าจะต้องการแบบไหน มันออกมาเอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>