ผมคิดว่า สิวผด มันต้อง หายได้

รักษาสิวผด ผมคิดว่ามันจะต้องหายได้ มันจะต้องผิวเกิดมาขึ้นได้ดีกว่านี้ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้อย่างแน่นอน ผมเองจะต้องหาสาเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นอย่างนี้ อย่างแน่นอน ผมเองได้เขียนบทความต่าง ๆ มันไม่คิดว่า จะมาว่าบบนี้เลย จะต้องการแบบนี้ รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>