ที่คิดว่าดีกว่านี้ รักษาสิว

ที่คิดว่าได้ดีกว่านี้ เราไม่มีทางเลย จะบอกว่าความสุขมันไม่่าเกิดมาตามทางนี้ เราจะต้องการแบบไหน ละครับ ผมเองก็ต้องกาคุณได้ที่สุดเลย มาทำงานวันนี้เพื่อให้ไดตามที่ต้องการเท่านี้หละครับ มันไม่มีทางเลย จะมีความสุข ที่เกิดมาเองได้ ถามตัวเองได้บ้างไหม ผมเองมีความสุขมากมายไหม รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>