ทำตามที่ใจตัวเองต้องการ

ทำตามที่ตัวเองต้องการ นั่นหละครับ ที่ผมและเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนก็พยายามบอกว่าเราจะต้องหาทางเพื่อบอกว่าตัวเองนี่หละครับ เพื่อสิง่ที่ดีที่สุดก็ต้องหาทางออกกันต่อไป ก็คุณ ทั้งนั้นเลย มาว่าอย่างนี้ก็หาทางออกกันต่อไป เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>